SukeTanah.com

Tanah Lot Banglo Kuala Nerus

Butiran Tanah

Bentuk Muka Bumi

Tanah Rata

Zonning Penggunaan Tanah

Bangunan

Hampir Exit Highway LPT2

Kawasan yang hampir kemudahan seperti jalan raya, elektrik, air

Kawasan yang pecah lot banyak (ramai jiran2 nanti)

Laluan utama

Hampir dengan kawasan membangun (Kuala Nerus, Sungai Tong,Tepoh)

Harga Jualan

RM29,000/per lot

Luas Purata (mp)

562 mp

Jumlah Lot

14

Lot Tanah

Lot
Keluasan (m3)
Status
Nilaian (RM)

Galeri

Shopping Basket

Ukuran Keluasan Tanah

Kalkulator Hektar ke Ekar

Ukuran Keluasan Tanah

ha
ac